קופת גמל להשקעה

במאי השנה, אושר על ידי הכנסת מכשיר חיסכון פרטי הוני – קופת גמל להשקעה. מכשיר החיסכון החדש עתיד להיות חלופה אטרקטיבית לקרנות נאמנות, תיקים מנוהלים ופיקדונות בבנקים. לקופת הגמל החדשה

קראו עוד

רפורמת הבריאות 2016

שוק ביטוחי הבריאות הינו שוק דינמי המתאפיין בשינויים דוגמת התפתחויות של טכנולוגיות רפואיות, שינויים בקצב אינפלציה רפואית, שינויים ברמות תחלואה ושינויים בהיקף השירותים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית או בשירותי הבריאות הנוספים

קראו עוד