שוק ביטוחי הבריאות הינו שוק דינמי המתאפיין בשינויים דוגמת התפתחויות של טכנולוגיות רפואיות, שינויים בקצב אינפלציה רפואית, שינויים ברמות תחלואה ושינויים בהיקף השירותים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית או בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. לאור זאת, מעת לעת עולה צורך בעדכון של תנאי תכניות לביטוח בריאות.

דורית סלינגר, הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לקראת הרפורמה, טענה כי אדם שמעוניין לרכוש ביטוח בריאות, מתקשה לבחור את התוכנית שמתאימה לו לאור ריבוי התוכניות, ואין לו בסיס אובייקטיבי להשוואה. בנוסף, לאור העובדה כי טרם הרפורמה חברות הביטוח כללו את הכיסויים בחבילות שונות, אדם רכש את מלוא החבילה כשלא בהכרח נזקק לה.

כיום, לאחר הרפורמה, יכולים הצרכנים השונים לבחור בין מגוון החברות, במיקוד על מחיר ורשימת רופאים שעובדים עם כל חברה.

כמו כן, יכולים הצרכנים לקנות כיסויים צרים יותר ולא את כלל החבילה – כלומר, ללא ביטוחים מיותרים.

הרפורמה הובילה להוזלת ההוצאה הפרטית של הציבור והוזלת הביטוחים הפרטיים.

כמו כן, כוח המיקוח של החברות מול החברות מול הרופאים הפרטיים גבוה יותר כיום והדבר מעודד יותר רופאים להיכנס להסדרים של חברות הביטוח.

השארת תגובה